Ervaringen

Newswise Benjamin

Zelfs een zelfstandige, creatieve leerkracht als Benjamin Jonker is blij met extra inspiratie voor zijn lessen Engels. Werkzaam in het voortgezet onderwijs én in groep 7 en 8 van het basisonderwijs is hij een enthousiaste gebruiker van de teksten van Newswise. Hoe werkt hij ermee en wat levert het hem en de leerlingen op?

Hoe Benjamin Newswise inzet
Vier jaar geleden ontdekte hij Newswise. ‘Ik vond de methode die op de basisschool werd gebruikt niet prettig en besloot het roer om te gooien. Daarvoor was ik op zoek naar content. Nieuwsbegrip kende ik al van mijn stage-ervaringen in het basisonderwijs. Toen ik hoorde dat daar ook een Engelse variant op is, heb ik meteen een proeflicentie afgesloten.’ Het gaat Benjamin met name om de teksten, alhoewel hij de verwerkingsopdrachten ook wel gebruikt.

Teksten om op aan te haken
‘De teksten zijn meestal gerelateerd aan het nieuws en zijn daarom makkelijk om op aan te haken.’ Per tekst kijkt Benjamin wat hij wil doen. Leesstrategieën oefenen, er iets over vertellen, voorkennis activeren, samen lezen, analyseren, vertalen, een kijk- en luisteropdracht of oefenen met uitspraak. ‘Als ik de tekst zie, gaan mijn raderen vanzelf draaien. Het verrijkt mijn lessen en is een mooie aanvulling op wat ik doe.’

‘Toen ik hoorde dat er een Engelse variant op Nieuwsbegrip is, heb ik meteen een proeflicentie afgesloten.’

- Benjamin Jonker, vakdocent Engels Hendrik Pierson College, Zetten

Lessen op niveau
De lessen van Newswise zijn voor verschillende niveaus ontwikkeld. ‘Die niveaus kloppen goed. Als ik bijvoorbeeld een tekst op A2-niveau gebruik, dan weet ik dat mijn leerlingen het ook zullen begrijpen.’ In hoeverre draagt Newswise bij aan de resultaten? Dat is moeilijk te meten. Wat wel duidelijk is voor Benjamin is dat de lessen heel toegankelijk zijn, goed te behappen en inspirerend. ‘Er komen soms de leukste verhalen los, helemaal in het Engels. We laten onze examenkandidaten tien minuten voor hun mondelinge examen een tekst van Newswise voorlezen. Gewoon om er lekker in te komen, tegen de zenuwen. Dat werkt heel goed.’

Wat leerlingen ervan vinden
De lessen gaan voor ieder niveau over hetzelfde onderwerp. ‘Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Mijn examenkandidaten zijn 16, 17 jaar. Op de basisschool werk ik met kinderen vanaf 9 jaar. De lessen sluiten allemaal aan op hun belevingswereld. Ik herinner me een leerling uit groep 8 die spontaan besloot om zijn spreekbeurt te houden over de Zuid-Afrikaanse zwartvoetpinguïn, na een Newswise-les over dat dier. Dat is toch geweldig? Natuurlijk zuchten ze weleens. Maar ik merk dat ze het echt goed doen met Newswise en dat ze het uiteindelijk leuk vinden.’

‘Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Voor kinderen uit groep 7 én voor eindexamenkandidaten.’
- Benjamin Jonker, vakdocent Engels, Hendrik Pierson College, Zetten

Hoe de andere docenten binnen de school Newswise gebruiken is bij Benjamin niet bekend. ‘We willen er wel naar toe om dat te gaan uitwisselen binnen de vaksectie. Dat is de volgende stap.’