Colofon

Newswise is een begrijpend leesmethode van de CED-Groep.

Voor newswise.nl en newswise.eu wordt Newswise uitgegeven door de CED-Groep.
Voor newswise.be wordt Newswise uitgegeven door VAN IN.

Technische realisatie

PixelDeluxe

Ontwerp

L5 Communicatie + design

Naleving auteurswet

Bij de samenstelling van Newswise maakt de redactie vaak gebruik van artikelen uit diverse nieuwsmedia. Waar dat van toepassing is, proberen we toestemming tot overname te krijgen van de auteursrechthebbenden. In een enkel geval is het mogelijk dat we er niet in slagen de rechthebbende (tijdig) te achterhalen.

Wie van mening is dat zijn/haar rechten niet of onvoldoende in acht zijn genomen, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen via newswise@cedgroep.nl.

Onze Privacyverklaring

De CED-Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. Je kunt onze volledige privacyverklaring teruglezen op onze algemene website: Privacyverklaring CED-Groep

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de CED-Groep, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerci├źle priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de CED-Groep.