Ervaringen

Newswise Benjamin aangepastkleiner

Ervaringsverhaal Benjamin

'Newswise verrijkt mijn lessen'

Zelfs een zelfstandige, creatieve leerkracht als Benjamin Jonker is blij met extra inspiratie voor zijn lessen Engels. Werkzaam in het voortgezet onderwijs én in groep 7 en 8 van het basisonderwijs is hij een enthousiaste gebruiker van de teksten van Newswise. Hoe werkt hij ermee en wat levert het hem en de leerlingen op?

Hoe Benjamin Newswise inzet
Vier jaar geleden ontdekte hij Newswise. ‘Ik vond de methode die op de basisschool werd gebruikt niet prettig en besloot het roer om te gooien. Daarvoor was ik op zoek naar content. Nieuwsbegrip kende ik al van mijn stage-ervaringen in het basisonderwijs. Toen ik hoorde dat daar ook een Engelse variant op is, heb ik meteen een proeflicentie afgesloten.’ Het gaat Benjamin met name om de teksten, alhoewel hij de verwerkingsopdrachten ook wel gebruikt.

Teksten om op aan te haken
‘De teksten zijn meestal gerelateerd aan het nieuws en zijn daarom makkelijk om op aan te haken.’ Per tekst kijkt Benjamin wat hij wil doen. Leesstrategieën oefenen, er iets over vertellen, voorkennis activeren, samen lezen, analyseren, vertalen, een kijk- en luisteropdracht of oefenen met uitspraak. ‘Als ik de tekst zie, gaan mijn raderen vanzelf draaien. Het verrijkt mijn lessen en is een mooie aanvulling op wat ik doe.’

"‘Toen ik hoorde dat er een Engelse variant op Nieuwsbegrip is, heb ik meteen een proeflicentie afgesloten.’"

— Benjamin Jonker, vakdocent Engels Hendrik Pierson College, Zetten

Lessen op niveau
De lessen van Newswise zijn voor verschillende niveaus ontwikkeld. ‘Die niveaus kloppen goed. Als ik bijvoorbeeld een tekst op A2-niveau gebruik, dan weet ik dat mijn leerlingen het ook zullen begrijpen.’ In hoeverre draagt Newswise bij aan de resultaten? Dat is moeilijk te meten. Wat wel duidelijk is voor Benjamin is dat de lessen heel toegankelijk zijn, goed te behappen en inspirerend. ‘Er komen soms de leukste verhalen los, helemaal in het Engels. We laten onze examenkandidaten tien minuten voor hun mondelinge examen een tekst van Newswise voorlezen. Gewoon om er lekker in te komen, tegen de zenuwen. Dat werkt heel goed.’

Wat leerlingen ervan vinden
De lessen gaan voor ieder niveau over hetzelfde onderwerp. ‘Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Mijn examenkandidaten zijn 16, 17 jaar. Op de basisschool werk ik met kinderen vanaf 9 jaar. De lessen sluiten allemaal aan op hun belevingswereld. Ik herinner me een leerling uit groep 8 die spontaan besloot om zijn spreekbeurt te houden over de Zuid-Afrikaanse zwartvoetpinguïn, na een Newswise-les over dat dier. Dat is toch geweldig? Natuurlijk zuchten ze weleens. Maar ik merk dat ze het echt goed doen met Newswise en dat ze het uiteindelijk leuk vinden.’

"‘Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Voor kinderen uit groep 7 én voor eindexamenkandidaten.’"

— Benjamin Jonker, vakdocent Engels, Hendrik Pierson College, Zetten

Hoe de andere docenten binnen de school Newswise gebruiken is bij Benjamin niet bekend. ‘We willen er wel naar toe om dat te gaan uitwisselen binnen de vaksectie. Dat is de volgende stap.’

Ervaringsverhaal Geerte

Hoe Newswise leerlingen voorbereidt op het vo

‘We hoorden het van de kinderen die de overstap naar het vo hadden gemaakt. Ze hadden niet genoeg vaardigheden om goed mee te kunnen met Engels. Het was een cultuurschok voor ze.’ Aan het woord is Geerte Kooijman, leerkracht groep 8 en ib’er van School met de Bijbel Noordeloos. Inmiddels komen de leerlingen goed beslagen ten ijs, dankzij de doordachte lessen van Geerte. Hoe zet zij Newswise in?

Iedereen een passend resultaat

Ze gebruikt Newswise al sinds het bestaan ervan. ‘De methodes sluiten niet aan bij het tekstniveau,’ vertelt Geerte. ‘Ook vraagt het vo om vaardigheden als woordjes leren. Vanaf groep 7 zetten we daarom Newswise in. Je kunt er zo goed mee differentiëren. Het was voor de betere leerlingen even wennen om niet meer fluitend een tien te halen. Maar zo leren ze leren en dat is zo'n belangrijke vaardigheid. Iedereen krijgt de hulp en de uitdaging die hij nodig heeft. En zo haalt iedereen de resultaten die bij hem passen.’

"‘Ik laat de lessen Engels aansluiten bij wat ze aankunnen. En dan nét een stapje verder.’"

— Geerte Kooijman, leerkracht groep 8/ib’er School met de Bijbel Noordeloos

‘Ze hebben mij minder nodig’

Als kinderen ergens de kans krijgen om zelfstandig te groeien, dan is het wel bij juf Geerte. ‘We duiken eerst diep in de tekst en dan geef ik huiswerk mee. Ga het maar zelf proberen, zeg ik dan.’ Terug op school bespreken de leerlingen het huiswerk in tweetallen. Eerst weer even de alinea hardop voorlezen en antwoorden arceren. De volgende stap is een bespreking in viertallen. ‘Als er nog vragen zijn, dan mogen ze die pas daarna aan mij stellen. Natuurlijk loop ik rond. Het is zo leuk om de trotse blikken te zien, op ieder niveau. Kijk juf, het is gelukt, zeggen ze dan. Met elkaar komen ze er wel uit.’

Heterogene én homogene groepjes

‘We starten het schooljaar voor iedere leerling op A1-niveau. Ik kies voor heterogene groepjes, dus sterke en zwakkere leerlingen zitten bij elkaar. In ieder groepje zorg ik voor een sterke leerling. Ze leren dan zoveel van elkaar. Het is wel goed om de sterke leerlingen in de loop van het schooljaar ook lessen met elkaar te laten doen. Dan kies ik voor die leerlingen een A2- of zelfs een B1-tekst, als ze dat aankunnen.’

Woordjes leren

Verder maakt Geerte graag gebruik van de ‘words to help you’. ‘Ik laat mijn leerlingen de woordjes leren, waarbij ik ook differentieer. De basisgroep en de sterkere leerlingen leren de woordjes van het Nederlands naar het Engels. Ze moeten de Engelse woorden ook kunnen schrijven. Hun enthousiasme is zo leuk als ze ontdekken dat ze op deze manier het Engels-Nederlands vanzelf ook beheersen. De leerlingen die het Engels minder vlot leren en moeite hebben met Nederlandse spelling, leren de woordjes van het Engels naar het Nederlands. Op die manier begrijpen zij toch waar de tekst overgaat en kunnen ook zij goed meedoen met de verwerking. Soms voeg ik aan de “words to help you” zelf woorden toe.'

"‘Op welk niveau ze ook werken: ik zie trotse blikken. Ze ontdekken dat ze het wél kunnen.’"

— Geerte Kooijman, leerkracht groep 8/ib’er School met de Bijbel Noordeloos

Gebruiken zoals ze zelf wil

Geerte wisselt de methode af met Newswise. De volgorde van de lessen staat voor haar niet vast. Ze maakt bijvoorbeeld ook dankbaar gebruik van het goedgevulde archief. ‘Er zijn van die onderwerpen die de kinderen zo leuk vinden, dat ik die graag herhaal. Interesses verschillen natuurlijk per leerling. Doordat ze in groepjes werken, brengen ze het enthousiasme op elkaar over.’ Actualiteit vindt Geerte heel belangrijk. ‘Zo'n onderwerp vinden ze misschien niet altijd even leuk, maar het is wel interessant en heel leerzaam.’

Aanpassen aan de groep

‘Ik gebruik de opdrachten, maar ik pas ze wel een beetje aan. Het is fijn dat dat kan. Ik laat de ‘words to help you’ dus leren. We bekijken het lesdoel en dan gaan we aan de slag met actief lezen met behulp van de ‘key questions’. Ik laat de antwoorden alleen niet opschrijven, omdat ze daar dan heel erg mee bezig zijn. In plaats daarvan laat ik ze arceren. Bij de volgende opdrachten gebruiken ze andere kleuren. Aan het eind van de les lijken de teksten wel Mondriaan-kunstwerken. Ik gebruik de kleuren ook bij het afronden van de les, want het is heel makkelijk om ernaar te verwijzen. En zo maken we makkelijk de koppeling met de lesdoelen. Dit werkt bij mijn groep.’

"‘We schrijven weinig en arceren in allerlei kleuren. Zo ontstaan er prachtige kunstwerken, waarmee ik makkelijk terug kan grijpen op het lesdoel.’"

— Geerte Kooijman, leerkracht groep 8/ib’er School met de Bijbel Noordeloos

De bevlogen Geerte kan uren vertellen over haar aanpak. Ze besluit: ‘Het programma is heel gebruikersvriendelijk en ik kan de lessen inzetten zoals ik wil. Ja, ik ben gewoon heel blij met Newswise.’

Enthousiast? Probeer Newswise zelf! Ik wil een proeflicentie